Welkom bij
Gaia Nature Fund

Samen voor natuurbehoud

Gaia Nature Fund is de natuurbehoudstichting van GaiaZOO

GaiaZOO gelooft dat de dieren in de dierentuin de ambassadeurs van hun wilde soortgenoten zijn. Veel van deze diersoorten zijn in de natuur bedreigd. Via unieke ontmoetingen maak je in GaiaZOO op bijzondere wijze kennis met deze zeldzame en kwetsbare dieren.

Onze natuurbehoudstichting Gaia Nature Fund heeft als missie om bij te dragen aan de bescherming van deze dieren en hun leefgebied. Ver weg én dicht bij!

Onderzoek, opvang of educatie

Het geld dat het Gaia Nature Fund doneert wordt in goed overleg voor specifieke doelen gebruikt. De ene keer is dat onderzoek of educatie, bij een ander project bieden we hulp aan de lokale bevolking, helpen we het leefgebied te verbeteren, of om bedreigde dieren op te vangen. Bij de diverse diersoorten kun je steeds zien op welke onderdelen een beschermingsproject zich op focust.

Onderzoek
Opvang
Educatie
Hulp lokale bevolking
Leefgebied verbeteren
Rangers
Terug naar het wild

Langdurige steun

Meestal duurt het lang voordat beschermingsmaatregelen hun vruchten afwerpen. Daarom ondersteunen we beschermingsprojecten vaak meerdere jaren. Via allerlei activiteiten in GaiaZOO proberen we geld in te zamelen. Het is dus dankzij onze bezoekers dat het Gaia Nature Fund deze dieren kan helpen! 

Samen helpen

Meerdere keren per jaar doneert het Gaia Nature Fund geld aan natuurorganisaties die bedreigde diersoorten helpen. We hanteren verschillende criteria om passende beschermingsprojecten te kiezen. Jouw steun is onmisbaar om deze projecten te helpen om hun belangrijke werk te realiseren! Zo maken we samen natuurbehoud mogelijk!

Updates uit het veld

De bijdrage van het Gaia Nature Fund dient een significant verschil te maken voor het project. Daarom vragen we elke organisatie om updates en een terugkoppeling over de voortgang. Zo kunnen we zien of onze bijdrage daadwerkelijk voor het juiste doel is ingezet.

Nieuws uit de natuur

Onze missie

Het Gaia Nature Fund biedt financiële steun aan bedreigde diersoorten uit de vier leefgebieden van GaiaZOO om de dieren en hun natuurlijk leefgebied te behouden.

Onze missie