Europese nerts

Laatste leefgebieden

De belangrijkste bedreiging voor de Europese nerts is de Amerikaanse nerts. Mensen haalden deze exoot in 1926 naar Europa voor de bontkwekerij. Vanuit daar werden ze bewust losgelaten, of ontsnapten ze per ongeluk. Amerikaanse nertsen koloniseerden de leefgebieden van Europese nertsen veelvuldig. Daardoor verdwenen deze langzaam maar zeker…

Onderzoek wijst uit dat de Europese nerts alleen nog in kleine delen van Frankrijk, Spanje en Roemenië voorkomt. In Estland leven sinds 1922 ook weer wilde Europese nertsen.

Het Gaia Nature Fund steunt Foundation Lutreola sinds 2005 om de Europese nerts te behouden en leefgebieden te herstellen.

Zo helpt Foundation Lutreola Europese nertsen!

Onderzoek
camera- vallen
aanleg waterpoel
herstel leefgebied
fok & uitzet

Terug naar de natuur

In 1992 startte Foundation Lutreola in Estland een fokprogramma op. Het doel: Europese nertsen die in gevangenschap geboren worden terugbrengen in de natuur. Dat gebeurt op het eiland Hiiumaa voor de kust van Estland. Er was veel onderzoek, finetuning en geduld nodig om de populatie op te bouwen, maar zo’n 20 jaar later werden de eerste Europese nertsen op Hiiumaa in het wild geboren!

Inmiddels is de populatie op Hiiumaa eiland stabiel. Foundation Lutreola zet nu ook Europese nertsen uit op het twee keer zo grote eiland Sareema.

Stiekem meekijken…

Nertsen zijn vooral in de schemering en ’s nachts actief. Ook leven ze in dichtbegroeide en weinig toegankelijke gebieden. Het is daarom lastig om ze in hun leefgebied te bestuderen.

Cameravallen bieden gelukkig uitkomst. Deze automatische camera’s maken een foto zodra er een Europese nerts (of ander dier) langs loopt. De beelden laten zien waar en hoeveel nertsen er aanwezig zijn. Ook veel andere natuurprojecten maken gebruik van cameravallen.

Foto’s uit het veld

Leven nabij water
Jagen op kleine dieren
Jongen worden wit geboren
Hiiumaa & Sareema