Extra nestkasten
voor de eikelmuis!

Hulp voor de eikelmuis

De eikelmuis staat nog steeds als ‘ernstig bedreigd’ op de Nederlandse Rode Lijst van Zoogdieren. Vele partijen hebben de handen ineengeslagen om deze soort voor Nederland te behouden. Dat gebeurt met name door het verbeteren van huidig leefgebied en het uitbreiden van potentieel leefgebied. Partners hierbij zijn Provincie Limburg, gemeente Eijsden-Margraten, GaiaZOO, Zoogdiervereniging, Stichting Het Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurrijk Limburg. Een belangrijke maatregel is het aanplanten van inheemse planten in nu nog ongeschikt leefgebied. Aanplanten alleen is echter niet genoeg…

Nieuwe nestkasten

Donaties uit het ‘Jaar van de Eikelmuis’ van 2022, waar het Gaia Nature Fund zo’n €15.000,- voor inzamelde, zijn ingezet om de wilde populatie eikelmuizen te ondersteunen. Van dit geld zijn onder andere nieuwe nestkasten aangeschaft. Daarbij wordt gekozen voor kasten gemaakt van “houtbeton”, een poreus type beton dat qua eigenschappen veel weg heeft van hout. Waar de levensduur van een houten kast niet verder komt dan 5 jaar, gaan kasten van houtbeton 30 jaar mee!

In de winter van 2023-2024 zijn in totaal 22 nieuwe houtbetonnen nestkasten opgehangen. In samenwerking met de Vogelwerkgroep Bemelen zijn 10 kasten geplaatst in een oude wijngaard nabij Bemelen. Door natuurlijke uitbreiding van de eikelmuis is dit bos recent onderdeel geworden van het leefgebied. Deze nieuwe kasten zijn de afgelopen winter echter nog niet in gebruik genomen. Een ander deel van de nestkasten is ingezet ter vervanging van oude houten nestkasten in het huidige leefgebied van de eikelmuis.