Grauers’ gorilla

De wacht houden…

In het bosreservaat van Mount Tshiaberimu leven nog twee kleine groepen Grauers’ gorilla’s. Een team van trackers volgt hen dagelijks. Gezamenlijk met overheidsrangers patrouilleren ze langs de grenzen van het gebied om binnendringers tegen te houden en stropers of houthakkers te arresteren. Ook houden de trackers het gedrag en de gezondheid van de gorilla’s in de gaten. Hier hebben de talloze andere bedreigde planten- en diersoorten die in het gebied leven ook baat bij!

Het Gaia Nature Fund steunt Berggorilla
und Regenwald Direkthilfe om de
Grauers’ gorilla te behouden!

Zo helpt Berggorilla und Regenwald Direkthilfe
Grauers’ gorilla’s in Congo!

rangers
educatie
hulp lokale bevolking

Op de voet volgen

Gorilla trackers kregen een training in GPS- en kompasgebruik en leerden alles over gorilla gedrag. Dankzij de steun van Berggorilla Direkthilfe zijn de lokale trackers verzekerd van een inkomen, kleding en benodigde materialen zoals tenten en GPS. Ook hun gezinnen profiteren hiervan, waardoor ze voor hun levensonderhoud niet meer afhankelijk zijn van het bos.

Bedreigd paradijs

De Grauers’ gorilla is ernstig bedreigd. In totaal zijn er nog zo’n 3.800 individuen van deze ondersoort van de gorilla, maar ze leven geïsoleerd van elkaar in kleine bosfragmenten, die omgeven worden door menselijke bewoning. Mount Tshiaberimu is er daar eentje van. Naast een handjevol Grauers’ gorilla’s leven er nog zes soorten apen.

Door armoede en dreigingen door rebellen (die al sinds 1986 de scepter zwaaien) is de arme lokale bevolking vaak aangewezen op hulpbronnen uit het bos: hout om op te koken, vlees (stroperij), etc..

Mensen helpen

De sleutel tot succes voor de Grauers’ gorilla’s van Mount Tshiaberimu is hulp aan mensen. Dat doet Berggorilla Direkthilfe op allerlei manieren. Sinds 2018 heeft het Gaia Nature Fund aan diverse van deze projecten bijgedragen.

Zelf-
voorzienend

Duurzame aardappelteelt leidt tot hogere oogsten, waardoor mensen meer voedsel hebben. Het houden van bijen en levert honing en werkgelegenheid en viskwekerijen leveren voedsel en inkomsten voor tientallen gezinnen. Herstel van waterbronnen dichtbij huis zorgt er voor dat er meer tijd over blijft voor werk.

Groen
doen

Bamboe plantages buiten het beschermde gebied dragen bij aan het voorkomen van stroperij in het park. Bamboe gaat erosie op kale hellingen tegen en wordt voor allerlei toepassingen gebruikt. Dankzij boomkwekerijen hebben mensen een inkomen en kan het gorillaleefgebied herbebost worden.

Van bos
naar huis

Dankzij energiezuinige kooktoestellen hoeven 500 huishouden geen hout meer te sprokkelen in het bos. Tienermoeders leren kunststof manden vlechten, waardoor ze geen materialen uit het bos nodig hebben. Een deel kunnen ze verkopen en met de inkomsten weer nieuwe manden maken en zo zichzelf onderhouden.

Jouw mobieltje kan helpen!

In de bodem van Centraal Afrika ligt een erts wat nog kostbaarder is dan goud: coltan. Dit element is nodig voor onze mobiele telefoons en tablets. Om coltan te verkrijgen, wordt het regenwoud gekapt en het leefgebied van vele tientallen diersoorten verwoest.

Gelukkig kunnen we mobieltjes recyclen! Dan hoeft er minder coltan uit het leefgebied van gorilla’s te komen. Voor elk mobieltje, tablet of cartridge dat je bij GaiaZOO inlevert, ontvangt het Gaia Nature Fund een vergoeding van het kringloopbedrijf Eeko. Dit geld doneert het GNF volledig aan de bescherming van Grauers’ gorilla’s in het Virunga National Park in de Democratische Repubiek Congo.

Hulp lokale bevolking

Schoon water dichtbij huis
Cursus manden maken
Het prachtige resultaat