Hartmann bergzebra

Versnipperd leefgebied

Vroeger was het leefgebied van de Hartmann’s bergzebra opgedeeld in vier grotere subpopulaties. Tegenwoordig leven ze alleen nog in enkele beschermde natuurgebieden in Namibië. Door de omheiningen rondom natuurgebieden kunnen veel diersoorten hun natuurlijke trek niet meer vertonen. Daardoor kunnen ze in droge perioden geen vruchtbare, waterrijke gebieden meer bereiken.

De hekken beperken ook de uitwisseling van zebra’s uit verschillende populaties, waardoor hun genetische variatie daalt.

Zo helpt Mountain Zebra Project
Hartmann bergzebra’s in Namibië!

Onderzoek
educatie
camera- vallen

Vee en boeren

In Namibië is water schaars. Vee en wilde dieren concurreren om voldoende gras. Als de bergzebra’s op boerenland komen, bestaat de kans dat ze geschoten worden. Om begrip te kweken en draagvlak te vergroten, praat het Mountain Zebra Project met de lokale boeren.

Strepen tellen

Elke zebra heeft een uniek strepenpatroon. Professor Gossling ontwikkelde een computerprogramma waarmee hij op basis van foto’s elke zebra kan identificeren.

Om zoveel mogelijk zebra’s in kaart te brengen, heeft hij verspreid in het leefgebied bij waterpoelen tientallen cameravallen geplaatst. Bergzebra’s bezoeken dergelijke poelen namelijk dagelijks. Dankzij het programma kan professor Gossling individuele zebra’s volgen.

Foto’s van cameravallen

Dit is een cameraval
water bij droogte
kudde geniet van waterpoel