Jonge apen
opvangen

Illegale handel tegengaan

In Democratische Republiek Congo worden nog dagelijks apen gedood. Ze dienen als voedsel voor de lokale bewoners. Maar hun jongen worden gespaard. Deze leveren veel geld op in het illegale circuit. Zij worden verkocht als huisdier… JACK (Jeunes Animaux Confisqués au Katanga) vangt deze kleine apen op en biedt hen een veilig leven in hun opvangcentrum.

Zo helpt JACK bedreigde apen in DR Congo!

Educatie
Opvang

Meer ruimte nodig

Het aantal apen bij JACK blijft stijgen. Met financiële bijdragen van Gaia Nature Fund kan JACK nieuwe verblijven bouwen, die ten goede komen aan het welzijn van de jonge apen. De verblijven zijn ruim en worden zo natuurlijk mogelijk ingericht. Als de apen opgroeien, bekijkt JACK de mogelijkheden om hen weer terug te brengen naar de natuur.

Forest Patrol Teams

Via deze teams houden lokale bewoners illegale houtkap en jacht in het bos in de gaten. Ze nemen hout en kettingzagen in beslag verrichten arrestaties. Ook zorgen ze voor herbebossing en noteren ze tijdens hun patrouilles welke en hoeveel apen ze zien.

 

Dierentuin
educatie

In de dierentuin van Accra leert WAPCA de bezoekers over de rol van dierentuinen, het belang van dierwelzijn en de bescherming van apen en natuurbehoud in het algemeen. Maar ook de rol die mensen daar zelf in kunnen hebben.

 

Onderzoek
en uitzet

WAPCA houdt de uitgezette apen in het bosreservaat nauwlettend in de gaten. Welk gedrag vertonen ze en hoe ontwikkeld het leefgebied zich. Dit onderzoek moet uitwijzen of deze dieren op termijn weer terug kunnen naar de natuur.

 

Foto’s uit DR Congo

Jonge aap in transportkist
Verzwakt jong bij JACK