Wilde kameel

Droogte, vee en races…

Het is droog in het streng beschermde deel van de Great Gobi A woestijn in Mongolië. Erg droog. Wilde kamelen hebben het zwaar. Er zijn nog slechts zo’n 350 kamelen over. Twintig jaar geleden waren dat er nog veel meer… Dat komt door de grote aantallen vee. Die grazen veel voedsel uit het leefgebied van de kamelen weg en drinken veel van het schaarse water. Ook worden wilde kamleen gevangen om mee te racen…

Het Gaia Nature Fund biedt de wilde kameel in Mongolië hulp om deze problemen te bestrijden.

Zo helpt Zoological Society Luujin de wilde kameel

Camera- vallen
Waterpoel aanleg en herstel
Hulp bevolking
Educatie

Camera’s verraden aantallen

Dat het aantal wilde kamelen sterk achteruit gaat weten we dankzij de 300 cameravallen die verspreid door de Gobi woestijn staan. Samen geven ze een beeld van het aantal kamelen in het reservaat, hun migratieroutes en hoe zij dit gebied gebruiken. Gesprekken met lokale herders geven ook belangrijke inzichten. Zo kan Zoological Society Luujin de juiste beschermingsmaatregelen treffen voor de wilde kameel.

Expeditie cameravallen plaatsen

In de gigantisch grote Gobi woestijn (44.000 vierkante kilometer!) is het kiezen van de juiste locaties voor cameravallen een onderzoek op zich. In de buurt van waterpoelen ligt voor de hand. Maar hoe bewegen de kamelen zich door het terrein? Daarvoor is kennis van lokale bewoners zoals herders essentieel. Ook herkenbare sporen in het terrein, zoals gebruikte paden, dragen bij. Daarnaast beïnvloeden de extreme temperaturen (-40 in de winter, tot +50 in de zomer) de levensduur van batterij en camera. Ook verstoring door (andere) dieren of mensen spelen een rol. Het vergt dan ook vele maanden van voorwerk voordat een reeks van 200 camera’s daadwerkelijk geplaatst is.

Ook andere dieren lieten zich geregeld voor de camera zien, zoals Argali schapen en wilde ezels.

Water voor kamelen

In de woestijn is water altijd een beperkende factor. Hoewel de droogtebestendige kamelen daar van nature goed tegen kunnen, hebben ze steeds meer moeite om water te vinden… De belangrijkste reden hiervoor zijn de grote aantallen vee. Lang geleden zijn voor vee en wilde dieren in de Gobi al zo’n 50 waterbronnen gemaakt. Maar door overmatig gebruik drogen ze op.

Dankzij GNF zijn de afgelopen jaren al diverse bronnen hersteld of opnieuw aangelegd. Bij enkele bronnen is een zonne-pomp geïnstalleerd. Cameravallen bij de waterbronnen laten zien dat kamelen en andere wilde dieren er graag komen!

Op het kaartje zie je welke bronnen in de Gobi A woestijn met hulp van GNF zijn hersteld.

Waterpoelen aanleggen

Onderzoekers bepalen locatie
Onderzoekers bepalen locatie
Toevoer naar waterbron
Toevoer naar waterbron
Pomp met zonnepanelen
Pomp met zonnepanelen

Hardlopen is doodlopen…

Kamelenraces zijn erg populair in Mongolië. De snelste kamelen zijn echter een kruising tussen een wilde kameel en een gedomesticeerde kameel. Hiervoor worden daarom wilde kamelen uit de natuur gevangen. Medewerkers van ZSL Luujin praten met de lokale bevolking om te laten zien wat de gevolgen van de kamelenraces zijn op de wilde kamelen. Ook in de media en op scholen vertelt Luujin middels toneel en spel over wilde kamelen en hoe belangrijk het is om hen te behouden. Dankzij deze aanpak gaan steeds meer mensen in Mongolië de kamelen meer respecteren.