Korenwolf

Handen ineen voor de korenwolf

Intensivering van de landbouw en klimaatverandering zorgen ervoor dat er minder voedsel en leefgebied beschikbaar is voor de korenwolf, een icoonsoort voor de Limburgse akkernatuur.

Om deze ernstig bedreigde diersoort te beschermen, moet zijn leefgebied worden behouden en hersteld. Daarom doneert Gulpener Bierbrouwerij een deel van de omzet van Korenwolf witbier aan het Gaia Nature Fund. Hiermee worden op verschillende akkers biodiversiteitstroken aangelegd om meer voedselaanbod voor de korenwolf te creëren.

Help jij mee om de Limburgse korenwolf samen met ons te beschermen?

Zo helpen we de korenwolf

Leefgebied verbeteren
Educatie
Onderzoek
Fok & uitzet

Biodiversiteitstroken

Eentonige akkers en akkerranden bieden weinig plek voor insecten, een belangrijke voedselbron voor (opgroeiende) korenwolven. Om hun leefgebied te verbeteren worden daarom biodiversiteitstroken aangelegd. Dit zijn akkerranden die worden ingezaaid met een mix van inheemse bloemen en kruiden. Deze stroken bieden vervolgens plek voor allerlei insecten en zorgen op deze manier voor een verhoging van de lokale biodiversiteit. Dat is niet alleen positief voor de korenwolf, maar ook voor andere kwetsbare akkersoorten zoals de veldleeuwerik en patrijs!

De realisatie van de biodiversiteitstroken kan niet zonder de boeren, zij zijn essentieel in het laten slagen van dit project en zo een betere leefomgeving te creëren voor de korenwolf.

Samenwerking

Op dit moment wordt onderzocht of de Zoogdiervereniging de aanleg en onderhoud van deze stroken wil coördineren. Op deze manier kan Gaia Nature Fund ervoor zorgen dat de financiële bijdrage van Gulpener één op één ten goede komt aan de korenwolf.

 

Zo helpt GaiaZOO
de korenwolf ook!

 

Uitzetproject

Achter de schermen in GaiaZOO leven zo’n 150 korenwolven. Deze dieren zijn onderdeel van een fok- en uitzetproject. Samen met de Zoogdiervereniging zet GaiaZOO de jonge dieren uit in veilige hamsterreservaten in Zuid-Limburg.

Hamsterreservaat

Het is van belang om de hamsterreservaten op de juiste manier te beheren en met elkaar te verbinden. Zo creëren we meer leefgebied voor de korenwolf.

Onderzoek

Sommige korenwolven krijgen een zendertje. Daarmee kunnen onderzoekers ze volgen. Zo weten ze waar ze naartoe lopen, in welke burcht ze leven en wanneer ze in winterrust gaan. Met deze gegevens kunnen de onderzoekers de korenwolven beter beschermen.

Buizerd onderzoek

In 2022 steunde het Gaia Nature Fund onderzoek naar de buizerd, een belangrijke predator van de korenwolf. Door te kijken naar het jachtgedrag van buizerds in gebieden waar korenwolven voorkomen, kan gezocht worden naar mogelijkheden om het beheer van akkers en het omringende akkerlandschap aan te passen. Het belangrijkste doel daarbij is om de predatie te verminderen.

Met speciale zenders is data verzameld om het jachtgedrag van buizerds in kaart te brengen. Zo is bijvoorbeeld gekeken in welk type akkerland de roofvogels juist wel- of niet graag jagen. Deze gegevens zijn gebruikt om beter aan te kunnen geven hoe het beheer van het landschap en de hamsterreservaten kan worden aangepast om de overlevingskans van de korenwolven te vergroten. Ook met oog voor de buizerds die zelf een belangrijke rol spelen in het ecosysteem.

Buizerd onderzoek