Rode panda

Verdwenen bos…

In de afgelopen 20 jaar nam het aantal rode panda’s met 20% af. Nu zijn er in Nepal en India nog maar zo’n 2.500 over. Dat lijkt veel, maar ze leven verspreid over 400 kleine bosgebiedjes, met in elk bosje maar een aantal panda’s.

Het leefgebied van de rode panda wordt door landbouw, wegen, mijnbouw, elektriciteitsleidingen en steden steeds kleiner.

Zo helpt Red Panda Network de rode panda

Rangers
Bomen planten
Onderzoek camera-vallen
Educatie
Hulp lokale bevolking

Verstoring door dieren…

De rode panda heeft ook last van geiten en ander vee. Ze eten bamboe en trappen het plat. Bovendien oogsten boeren veel bamboe om te gebruiken als veevoer. Daardoor blijft er onvoldoende over voor de panda’s, terwijl hun menu 98% uit bamboe bestaat…

Met het vee lopen bovendien herdershonden mee. Zij kunnen ernstige ziektes overdragen en doden regelmatig rode panda’s. Als oplossing biedt RPN gratis vaccinaties tegen hondsdolheid aan. Daardoor werden al duizenden loslopende honden ingeënt. Dit helpt niet alleen rode panda’s maar ook andere wilde dieren én mensen, die eveneens vatbaar zijn voor hondsdolheid.

Bekijk hier een filmpje waarin je ziet
hoe loslopende honden het leefgebied
van de rode panda kunnen verstoren.

Boswachters

De bergbewoners van Nepal weten veel van de bossen waar rode panda’s leven. Red Panda Network heeft deze 100 lokale mensen opgeleid tot zogenaamde Forest Guardians. Zij gaan dagelijks op pad om illegale activiteiten en verstoring in het bos te signaleren. Het terrein waarin de Forest Guardians patrouilleren is erg onherbergzaam. Dankzij een EHBO training en EHBO-sets die het Gaia Nature Fund in 2017 heeft gesponsord, kunnen de boswachters veiliger werken.

Ook andere Europese dierentuinen die rode panda’s hebben steunen de werkzaamheden van de Forest Guardians.

Forest Guardian Rupan is heel blij “Dankzij dit werk help ik de rode panda en ik kan mijn gezin onderhouden!”

Stroperij

De rode panda is in Nepal een beschermde diersoort. Toch worden er steeds meer gedood voor hun mooie vacht. Waar de gedode dieren heen gaan is niet duidelijk. Red Panda Network heeft speciale antistroperij teams opgeleid. Zij verwijderen strikken om nog meer dode panda’s te voorkomen. Tegelijkertijd probeert RPN de smokkelroute te achterhalen.

Leren om
van te houden

Voor ons staat de rode panda symbool voor de biodiversiteit van de Nepalese bergbossen. Maar veel inwoners van Nepal hebben hem nog nooit gezien. De panda leeft immers een verscholen bestaan. Via de speciale pandalessen op lokale scholen leert de jeugd hun bijzondere rode panda kennen.

Mensen helpen

De mensen die in en rond het leefgebied van rode panda’s wonen hebben het bos nodig. Ze sprokkelen hout en kappen bomen, laten hun vee er grazen en vangen dieren als vlees. Zo verdwijnt er (vaak onbedoeld) bos voor de rode panda.Red Panda Network helpt de lokale bewoners om minder afhankelijk te worden van het bos met duurzame kooktoestellen en ecologische landbouw. Dat helpt de panda’s én de menselijke bergbewoners!

Bomen planten

Red Panda Network wil de panda haar leefgebied teruggeven. Daarom heeft ze samen met de lokale bewoners boomkwekerijen aangelegd. De jonge boompjes worden in pandagebieden aangeplant. Vooral veel vrouwen zijn hierbij actief. Sinds 2015 werden al 600.000 boompjes geplant! Speciale hekwerken beschermen de boompjes tegen grazend vee. Ook wordt er bamboe geplant en waterpoelen aangelegd. Op termijn bieden deze nieuwe bossen voedsel, schuil- en slaapplekken en vormen ze een belangrijke verbinding tussen bosrestanten.

Het Gaia Nature Fund steunt
de herbebossing in Nepal sinds 2022

Onderzoek met foto’s en zenders

Cameravallen zijn onmisbaar in het dichtbegroeide leefgebied van de rode panda. Forest guardians plaatsen deze op plekken waar ze sporen van rode panda’s hebben gevonden. Regelmatig worden de cameravallen gecontroleerd, en geheugenkaartjes en batterijen verwisseld. Onderzoekers bekijken alle foto’s om te weten hoe vaak er panda’s voorbij komen.

Bovendien kregen tien rode panda’s een halsband met GPS zender. Met een antenne volgen de onderzoekers deze dieren. Zo leren we nog meer over de leefwijze en verspreiding van de panda. Dankzij deze informatie kan Red Panda Network rode panda’s nog beter beschermen!

Onderzoek en bosaanplant

Onderzoeker met antenne
Mest onderzoek
Hekwerk langs aangeplant bos