Waldrapp ibis

De laatste van Marokko

De Souss Massa regio en het Tamri gebied in Marokko zijn een van de weinige gebieden waar nog Waldrapp ibis leven. Hun verspreiding, gedrag en voortplanting in wordt al sinds 1993 bestudeerd. Een studie in 2000 liet bijvoorbeeld zien dat het sterftecijfer onder de kuikens bij droogte significant stijgt. Voldoende waterrijke gebieden in de omgeving van de nesten is dan ook van levensbelang.

Het Gaia Nature Fund steunt GREPOM om de bedreigde Waldrapp ibis te behouden!

Zo helpt GREPOM
Waldrapp ibissen in Marokko!

onderzoek
rangers
educatie
fok en uitzet

Onderzoeken om te behouden

Een jarenlange studie naar de voortplanting (nestlocatie en -constructie, paring, eileg, uitkomen van de kuikens, voedsel en (oorzaken van) sterfte) liet zien dat in het ene gebied meer jongen opgroeien tot volwassen vogel, dan in het andere gebied.

Analyse van deze gegevens maakt het mogelijk om specifieke beschermingsmaatregelen te treffen. De jonge ibissen krijgen bovendien een pootring en soms een zender. Daarmee kunnen de onderzoekers hen volgen, waardoor ze inzicht krijgen waar de ibissen graag verblijven. Belangrijke broed- en voedselgebieden kunnen zo beter worden beschermd.

Terug naar de natuur

Eind 20e eeuw startte de dierentuin van Jerez een fokprogramma voor Waldrapp ibissen. Het doel: deze bijzondere vogel weer terugbrengen naar zijn oorspronkelijk leefgebied in Spanje. De ibissen uit diverse Europese dierentuinen hebben bijgedragen aan dit programma. Vanuit GaiaZOO zijn ook een aantal ibissen naar Spanje vertrokken.

In dit filmpje zie je hoe de jonge ibissen die in GaiaZOO opgroeiden, vrij worden gelaten in de natuur.

Wennen aan
nieuwe omgeving

Voordat de jonge Waldrapp ibissen worden vrijgelaten moeten ze wennen aan hun nieuwe omgeving. Vanuit de volière verkennen ze de omgeving. Soms worden ze zelfs bezocht door de wilde ibissen.

 

Onderzoek &
zenders

Om de jonge ibissen in de gaten te houden krijgt een deel van hen een zender. Hiermee volgen de onderzoekers de vogels op afstand. Zo kunnen ze belangrijke gebieden in kaart brengen en deze beter beschermen.

 

Van volière
naar vrijheid

Na de gewenningsperiode en het plaatsen van de zenders, worden de deuren van de volière open gezet. Soms worden een aantal dieren op een andere locatie losgelaten om zich bij de wilde Waldrapp ibissen te voegen.

 

Beschermen

Dankzij de gezamenlijke inspanningen van vogelwetenschappers en natuurbeschermers steeg het aantal ibissen in Marokko de laatste decennia gestaag. Hun status steeg van ernstig bedreigd, naar bedreigd. Sinds enkele jaren verspreiden de ibissen zich zelfs naar nieuwe gebieden!

Om de ibissen nog meer te kunnen helpen, leidde GREPROM speciale ibiswachters op. Zij beschermen de nestplaatsen tegen verstoring en vertellen de toeristen over de ibissen.

Educatie bezoekerscentrum

Op zoek naar ibissen!
Schoolgroepen bekijken foto’s
Een wilde Waldrapp ibis