Zonparkiet

Bedreigd door huiskamers

De onderzoeker die de zonparkiet ontdekte vond zijn verenkleed erg lijken op een ondergaande zon. Maar juist dit mooie verenkleed vormt een groot gevaar: ze worden uit het wild gevangen en verkocht als huisdier.

Door ontbossing wordt het leefgebied van de zonparkiet bovendien steeds kleiner. Wat wij hier vanuit Nederland tegen kunnen doen? Geen exotische huisdieren kopen én alleen (FSC) gecertificeerd hout kopen. En onderzoek ter bescherming van de zonparkiet steunen!

Zo helpen we de zonparkiet

Onderzoek observeren
Camera- vallen
Educatie

Onderzoek in Guyana

Robert Spitzer, een Duitse onderzoeker van EEREPAMI Regenwaldstiftung, zet zich al jaren in voor zonparkiet. Hij heeft in Guyana een onderzoek opgezet wat de lokale bewoners zelf kunnen uitvoeren. Sinds 2022 observeren de dorpelingen van Karasabai wilde zonparkieten. Tegelijkertijd verzamelen ze veren en mest. Deze worden een paar keer per jaar naar Zweden gestuurd, waar ze geanalyseerd worden. Dit geeft inzicht in hoe de zonparkiet in het wild leeft en hoeveel zonparkieten er nog ongeveer zijn, maar ook hoe genetisch divers de populatie nog is. Dat is erg belangrijk voor de overleving van een diersoort in het wild.

 

Onderzoek door GaiaZOO

Het uiterlijk van wilde zonparkieten verschilt van zonparkieten in dierentuinen. De vraag is dus in hoeverre zonparkieten in dierentuinen nog hetzelfde zijn als hun wilde soortgenoten.
In 2017 startte de curator van GaiaZOO een onderzoek binnen Europese dierentuinen om dit te achterhalen.

Dierentuinen werken samen

Alle dierentuinen met zonparkieten zijn gevraagd om DNA materiaal te verzamelen. Dat analyseren we nu. Dit wordt vergeleken met het DNA van wilde zonparkieten.
Het  doel is om de zonparkiet in dierentuinen in zijn meest natuurlijke vorm te kweken en behouden. Dat doen we met een gecoördineerd EEP management programma waarin alle Europese dierentuinen samenwerken.

Terug naar de natuur

Als de kust weer veilig is in het oorspronkelijke leefgebied, kunnen zonparkieten vanuit dierentuinen weer terug naar de natuur. Zo leveren ze een bijdrage aan het behoud van de soort in het wild.

 

Natuurclubs

Robert Spitzer heeft de afgelopen jaren een goede band met de bevolking van Karasabai opgebouwd. Gelukkig zijn zij ongelofelijk trots op hun rood-geel-groene vogel en willen ze heel graag helpen de zonparkiet te beschermen. Sinds 2023 richt Robert zich ook op de kinderen van Karasabai en omringende dorpen. Hij heeft speciale natuurclubs opgezet, waarbij de kinderen zich steeds meer betrokken voelen bij de natuur die hen omringt. Dankzij al deze activiteiten wordt de kans steeds kleiner dat er wilde zonparkieten gevangen worden om hen als huisdier te verkopen.