Alles over
Gaia Nature Fund

Onze missie

Het Gaia Nature Fund biedt structurele financiële steun aan bedreigde diersoorten uit de vier leefgebieden van GaiaZOO om deze te behouden in hun natuurlijk leefgebied.  

Het liefst geven we langdurige steun, want natuurbescherming is een kwestie van een lange adem. De Europese nerts, gorilla en Afrikaanse wilde hond kunnen bijvoorbeeld al sinds 2005 op steun rekenen.

Ontdek Waarom Gaia Nature Fund doet, Wat we doen, en Hoe we dat doen!

Onze missie

Focus op bedreigde diersoorten

Wereldwijd zijn er 44.000 dier- en plantensoorten bedreigd met uitsterven. Daarom moeten we keuzes maken welke diersoorten we kunnen steunen. Ons uitgangspunt daarbij is dat het Gaia Nature Fund alleen diersoorten steunt die verwant zijn aan de dieren uit de vier leefgebieden van GaiaZOO (Limburg, Taiga, Savanna, Rainforest). Bovendien moeten de diersoorten een officieel erkende bedreigde status te hebben. Hoe we dat weten? Dankzij de internationale organisatie IUCN: International Union for the Conservation of Nature.

De IUCN Rode Lijst laat zien welke soorten het meeste risico lopen om uit te sterven en waardoor elke soort bedreigd wordt. Natuurbeschermers en dierentuinen gebruiken de Rode Lijst om in actie te komen om soorten te helpen beschermen.

Focus op bedreigde diersoorten
Van alle diersoorten die in GaiaZOO verblijven heeft 34% een bedreigde status. Voor deze soorten onderzoeken we vervolgens of er een beschermingsproject is dat we via Gaia Nature Fund kunnen steunen. Ook andere dierentuinen steunen projecten.
Afrikaanse wilde hond
Afrikaanse wilde hond
Berberaap
Berberaap
Europese oehoe
Europese oehoe
Grauer's gorilla
Grauer’s gorilla
Witkruin mangabey
Witkruin mangabey
Wilde kameel
Wilde kameel
Dwergnijlpaard
Dwergnijlpaard
Eikelmuis
Eikelmuis
Walprapp ibis
Walprapp ibis
Kleine flamingo
Kleine flamingo
Europese nerts
Europese nerts
Zonparkiet
Zonparkiet

Hoe kies je een beschermingsproject?

Het Gaia Nature Fund werkt met verschillende criteria om een passend beschermingsproject te kiezen. Soms steunen we ook initiatieven voor de bescherming van kwetsbare leefgebieden. Hieronder ontdek je waar we op letten bij een potentieel nieuw project.

Samenwerking lokale bevolking

Het beschermen van bedreigde diersoorten valt of staat (vaak) met een goede samenwerking met de lokale bevolking. We vinden het belangrijk dat projecten ook aandacht besteden aan natuurbeschermingseducatie aan en bewustwording onder de lokale bevolking en een bijdrage leveren aan een betere levensstandaard.

Updates uit
het veld

De bijdrage van het Gaia Nature Fund dient een significant verschil te maken voor het project. Daarom vragen we elke organisatie om updates en een terugkoppeling over de voortgang. Zo kunnen we zien of onze bijdrage daadwerkelijk voor het juiste doel is ingezet.

Onderzoek naar dieren

De meeste projecten die het Gaia Nature Fund steunt doen ook onderzoek naar de diersoort waar zij zich voor inzetten. Zo wordt niet alleen de populatie in de gaten gehouden, maar kan worden gemeten worden of de beschermingsmaatregelen effect hebben.