Onderzoek
met drones

Birds-eye view

Drones vliegen rond boven waterrijke gebieden in Zuid-Afrika. Ze maken beelden van kleine flamingo’s. Ze staan met grote groepen bij elkaar en van de oever gezien zijn de aantallen nauwelijks in te schatten. “Dankzij de drones kunnen we de kolonies van bovenaf bekijken.” zegt Melissa Lewis van Birdlife South Africa. “We weten al dat de drones de flamingo’s niet verstoren, maar nu willen we onderzoeken of de beelden die ze maken voldoende inzichten geven.”

Innovatie

Melissa en haar collega hebben ook geprobeerd om de tellingen te doen met hulp van satelliet beelden, maar die bleken helaas niet voldoende gedetailleerd te zijn.

Met hulp van Gaia Nature Fund kan Melissa nu onderzoeken of de drones wel geschikt zijn. “Dat zou een grote stap betekenen voor de monitoring van de aantallen kleine flamingo’s in Zuid-Afrika” vervolgt Melissa. “In 2025 en ’26 willen we een complete telling van alle kleine flamingo’s in heel zuidelijk Afrika doen, om zo een beeld te krijgen van de bedreigingsstatus van deze kwetsbare vogelsoort.